AutoGas: mobilitat ecològica disponible avui i per a tots

Més de 25 milions de vehicles en tot el món, 15 milions d’ells a Europa, utilitzen com a carburant l’AutoGas o GLP (Gas Liquat del Petroli) d’automoció. Aquest combustible alternatiu, mescla de propà i butà, ofereix idèntiques prestacions que els tradicionals, però reduint les emissions quasi per complet, el que el converteix en una solució ecològica per al transport i que ja està a disposició dels usuaris A Espanya estan matriculats uns 50.000 vehicles a AutoGas, una xifra “encara per sota del potencial d’aquest carburant”, senyala Jaime Fernández-Cuesta, Director Ejectiu de GLP de Repsol, distribuïdor líder a España.
“Totes les anomenades energies alternatives jugaran un paper” per aconseguir una mobilitat sostenible, “però l’única acabada a dia d’avui per infraestructura, autonomia i flexibilitat és l’AutoGas”, afegeix Fernández-Cuesta. En un context en el que les grans ciutats europees s’enfronten a un problema de qualitat de l’aire, els vehicles a GLP redueixen les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) a un 70% i fins a un 90% les de partícules respecte als combustibles convencionals, segons dades de l’Asociación Española de Operadores de GLP (AOGLP).

Una infraestructura ja preparada Amb l’objectiu de que en el 2050 el 10% del parc automobilístic a la UE utilitzi energies alternatives, la Directiva Europea 2014/94/UE defineix al GLP com un dels combustibles que els Estats membres han d’impulsar, pel seu potencial per afavorir un transport baix en emissions tant en entorns urbans com en llarga distància. Els vehicles AutoGas són bi-fuel, és a dir, amb dos dipòsits (GLP i gasolina) que es poden utilitzar indistintament, però “els conductors circulen tot el temps possible amb GLP, perquè suposa un estalvi €/Km de fins un 40% amb les mateixes prestacions”, continua Fernández-Cuesta. El baix preu del GLP d’automoció i el fet de que el cost d’aquests vehicles sigui similar al dels convencionals, els fa molt competitius davant dels elèctrics i híbrids, que pràcticament dupliquen el seu import. La seva autonomia varia segons la mida del dipòsit de gas i de la motorització del cotxe. Amb un motor de 100 CV i un dipòsit de 74 litres s’arriba als 600 kilòmetres, que, si es combina amb l’ús del tanc de gasolina, s’amplien fins els 1.200 kilòmetres. En qualsevol cas, repostar GLP no suposa un problema.
Repsol compta amb 369 estacions de servei que ofereixen AutoGas, a les que es sumen les d’altres operadors fins arribar a més de 500 punts de subministra. Una xarxa que, segons explica Fernández-Cuesta, “permet la mobilitat per tota Espanya amb plena tranquil·litat i que és capaç d’abastir a un parc d’automòbils cinc vegades superior al que circula actualment”. “A més a més, a diferència d’altres energies alternatives, aquesta xarxa es pot ampliar sense que impliqui una gran inversió o tecnologia”, afegeix.