El GNL, la solució a les emissions contaminants dels creuers?

Ja hi han els primers creuers del món que es propulsen per gas natural liquat, aquest combustible fòssil considerat per la naviliera com el més net del món. Redueix un 80% les emissions d’òxids de nitrogen i un 40% les emissions de diòxid de carboni.

El gas en estat líquid està a una temperatura  de -160ºC i en contacte amb l’aire congela les manegues

Actualment hi ha tres creuers en tot el món que funcionen amb gas natural liquat, però n’hi ha vint més encarregats a drassanes o en construcció que entraran en servei entre el 2020 i 2026.

Les entitats ecologistes contraries als creuers, no veuen però en aquest combustible una solució ambiental, ja que només és una solució pels creuers que estan en construcció i no és una solució generalitzable al conjunt de creuers.

També reclamen que s’obligui als creuers a utilitzar gasoil de 0,1% de contingut de sofre.