El gas natural, clau en la transició energètica

Amb un 33% de gas al mix energètic, Espanya podria estalviar fins a 223 milions d’euros anuals, a més de millorar la qualitat de l’aire

El gas natural pot tenir un paper decisiu en la transició energètica per aconseguir un sistema baix en emissions de carboni. Segons l’informe El paper del gas natural en una economia espanyola baixa en emissions, elaborat per KPMG en col·laboració amb Sedigas: «el gas natural ofereix avantatges singulars respecte a altres fonts d’energia, sent a més una de les tecnologies més eficients econòmicament».

En concret, segons aquest estudi, en un escenari en què el gas natural arribés al 33% del mix energètic, a més i ajudar a complir amb els objectius de la UE en matèria de gasos d’efecte hivernacle i es podrien arribar estalvis de fins a 223 milions d’euros anuals. Els beneficis d’una major penetració del gas natural en el mix energètic podrien resumir-se, segons el mateix estudi, en quatre grans punts:

1. Millora mediambiental
En comparació amb altres combustibles, el gas natural millora la qualitat de l’aire global i local perquè redueix les emissions d’òxids de nitrogen (NOx), partícules en suspensió i diòxid de sofre, gasos causants de problemes de salut respiratoris. Així mateix, el gas natural redueix també un 25% les emissions de diòxid de carboni (CO2), principal causant de l’efecte hivernacle.

2. Permet la penetració de renovables
Els cicles combinats són centrals de generació d’energia elèctrica en què es transforma l’energia tèrmica del gas natural en electricitat. Segons l’informe, l’alta capacitat instal·lada de cicles combinats a Espanya (25,3 GW) permet que instal·lant només entre 5,5 i 10 GW addicionals, es podria complir l’objectiu d’implementació de les renovables en l’horitzó 2030 sense augmentar les emissions de CO2.

3. Afavoreix la competitivitat del sector industrial
El gas natural presenta una gran varietat d’avantatges en el sector industrial. Té un alt poder calorífic, de manera que redueix la quantitat de combustible necessari de les indústries; no requereix inversió en emmagatzematge, al contrari que altres tecnologies com la biomassa, el petroli o el carbó; tampoc requereix preparació, a diferència del petroli o el carbó; és flexible, perquè permet a les indústries arrencades i parades de forma ràpida; i també augmenta l’eficiència energètica ja que les indústries amb cogeneració aprofiten la calor per generar també electricitat.

4. Garanteix la seguretat de subministrament
Espanya disposa d’una important infraestructura gasista així com una gran diversificació de fonts de proveïment de gas natural, dos factors que garanteixen la seguretat del subministrament energètic.

D’altra banda, el gas natural vehicular (GNV), tant en el seu ús com a gas natural comprimit (GNC) per al transport lleuger, com la seva ocupació com a gas natural liquat (GNL) per a vaixells i transport pesat, està cridat a ser el combustible del futur en el transport a causa dels seus múltiples avantatges. Una de les principals és l’econòmica. Comparat amb altres combustibles, el cost per quilòmetre d’un vehicle que funciona amb gas natural és un 30% menor que amb gasoil i un 50% menor que el de gasolina.