El sector químic preveu incrementar la seva xifra de negocis un 3,5% en 2015 i un 3,7% en 2016 fins els 60.500 milions

Segons les previsions realitzades per la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE), el sector químic espanyol registrarà un creixement de la seva xifra de negocis del 3,5% el 2015 que arribarà fins al 3,7% en 2016, situant la facturació en 58.368.000 d’euros per a aquest any i en 60.540 milions el 2016. Amb aquestes previsions, el creixement acumulat de la xifra de negocis des de l’any 2008 (el sector va patir el 2009 el major impacte de la crisi) fins a 2016 és del 21,7%. El sector és, des de 2013, el segon major sector industrial en generar ja el 12,4% del PIB Industrial fonamentalment recolzat en la seva capacitat d’accés als mercats internacionals.
Tal com ja es va començar a reflectir en la xifres registrades el 2014, el creixement de la indústria química espanyola, si bé continua estant apuntalat per la seva activitat en els mercats internacionals, està veient impulsat també per la recuperació del consum i demanda interna de productes químics. El mercat interior ha adquirit protagonisme en línia amb el ritme que s’han pres en el primer semestre de l’any la pròpia economia espanyola i el consum intern en general. Aquesta consolidació ha vingut sobretot impulsada pels principals sectors demandants de la indústria química com són la Construcció, l’Automòbil o la indústria Agroalimentària. Per la seva banda, les exportacions seguiran experimentant una progressió positiva, amb una estimació de creixement el 2015 del 3% fins als 32.920 milions d’euros i del 3,5% el 2016 fins als 34.070 milions d’euros. És a dir, que més del 56% de la xifra de negocis es generarà en el mercat exterior. Així, amb aquestes estimacions, les vendes internacionals hauran aconseguit des de 2008 a 2015 un creixement acumulat superior al 40%, que arribarà fins al 45% el 2016. Alemanya, França, Itàlia i Portugal continuen sent els principals demandants europeus de la indústria química, recuperant en tots ells quota de mercat, especialment a Alemanya. Fora de les fronteres europees són EE.UU i Xina els països on més exporta el sector. Tot i les positives dades que mostren la solidesa d’aquesta indústria i la seva capacitat competitiva i d’accés als mercats exteriors, les companyies del sector continuen desenvolupant la seva activitat amb marges de benefici molt ajustats degut també a la baixada de preus. L’ocupació del sector químic creixerà un 8,6% el 2015 i un 3% el 2016 Les previsions del sector apunten que el 2015 l’ocupació mitjana anual creixerà un 8,6% fins als 189.400 llocs directes (15.000 més respecte a 2014), en línia amb les dades publicades per l’Enquesta de Població Activa de l’INE en els dos primers trimestres de l’any. En 2016 es preveu que el creixement arribi al 3% fins als 195.100 llocs de treball directes recuperant pràcticament la ràtio màxim que el sector registrava abans de la crisi. La indústria química va registrar ja en el segon trimestre d’aquest any un total de 195.700 assalariats directes, als quals cal sumar-li altres 400.000 llocs de treball tant indirectes, principalment en empreses de serveis especialitzats (enginyeria, innovació, tecnologia, consultoria o logística) , com induïts (a conseqüència del creixement de l’activitat econòmica i del consum que genera la creació de riquesa i ocupació). Cal destacar que el sector químic més genera ocupació qualificada de qualitat ja que el 95% dels contractes del sector són indefinits enfront de la mitjana industrial del 85% i el 77% de mitjana nacional.