La UE redueix les seves emissions a nivells inferiors als del 1990

La Unió Europea va reduir un 1,3% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle el 2012. Això s’ha aconseguit per una important reducció de la contaminació en el sector del transport i de la indústria i per una aportació cada cop més important de les fonts d’energia renovables. Aquesta disminució fa que les emissiones de CO2 se situïn a nivells inferiors als del 1990, segons dades de l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA).

Així, el