El Complex Industrial de Tarragona avança en la reducció d’emissions

L’ús eficient de l’energia ens permet utilitzar menys recursos obtenint els mateixos resultats. Aplicat a un Complex Industrial, això s’aconsegueix amb la millora dels processos, optimització diària, reciclatge, l’ús de combustible amb menys contingut en carboni i un consum intel·ligent, és a dir, utilitzar només aquella energia que realment necessitem. Això permet reduir les emissions a l’atmosfera i a més, suposa un estalvi econòmic, la qual cosa millora la competitivitat de les nostres instal·lacions.

La millora d’eficiència energètica i la reducció de CO2 és un objectiu per al CI de Tarragona. Al voltant del 60% dels costos operatius de les instal·lacions corresponen al consum d’energia, de manera que seguir avançant en l’optimització energètica millora la competitivitat del complex. Les iniciatives que s’estan desenvolupant se centren principalment en l’ús de combustibles amb menys contingut en carboni i en la millora de l’eficiència energètica dels nostres processos productius.

L’any 2012 vam assolir la primera fita amb la substitució del combustible líquid (fuel) per gas natural, el factor d’emissió de CO2 d’aquest és inferior al del fueloil, i això que ens va permetre reduir un 10% el nivell d’emissions. En els anys següents seguim apostant per les inversions i accions de millora de l’eficiència energètica que ens van permetre assolir al 2015, una reducció del 25%, un any abans del previst.

Entre altres mesures s’han substituït turbines de vapor per motors elèctrics, s’han pres mesures per a la recuperació de gasos de torxa, integració energètica entre plantes productives, reducció dels productes reprocessats, optimització de les condicions d’operació de les columnes de destil·lació, substitució d’intercanviadors de calor convencionals per noves tecnologies, instal·lació d’aïllament tèrmic en els tancs d’emmagatzematge de productes i realització d’auditories energètiques en les unitats productives.

Repsol i l’eficiència energètica

A Repsol considerem l’eficiència energètica com una de les vies amb més potencial per mitigar les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Encara que l’eficiència energètica ha estat sempre present en els nostres projectes, en els últims anys hem volgut fer un pas més impulsant plans i objectius més ambiciosos per reduir la intensitat energètica i de carboni en les nostres operacions, perquè millorant l’eficiència dels nostres processos donem resposta a la reducció d’emissions.

Entre 2006 i 2013 la nostra companyia es va comprometre a retallar l’emissió de CO2 en 2,5 milions de tones i a la fi de 2013 vam superar amb escreix aquest objectiu, i vàrem aconseguir una reducció de 3,1 milions de tones de CO2. A principis de 2014, es va definir un nou pla de companyia amb l’objectiu de reduir 1,9 milions de tones addicionals al 2020, fins arribar a la meta global de 5 milions de tones. A la fi de 2017, s’ha aconseguit una reducció acumulada de 4,5 milions de tones de CO2.

font:aeqt