Integració del SDK de la Intercol·legial en WordPress

El SDK de la Intercol·legial es una serie de APIs per integrar les ofertes de treball de la pàgina web www.borsadetreball.cat en els portals de cada col·legi.

Els portals amb plataforma CMS WordPress poden tenir dificultats a l’hora d’integrar el SDK, per això creem aquest petit manual d’integració amb les instruccions a seguir.

Introduïr la paraula /wp en la ruta del arxiu Js.

WordPress , per tant per aconseguir compatibiltat amb els scripts de La Borsa de Treball s’ha redissenyat el codi sense aquest caracter reservat.

Nota: S’ha de vigilar que els scripts no estiguin dintre de una etiqueta p, si es produeix es pot Una vegada realitzat els canvis ja podreu veure les ofertes com en el exemple de sota.