Taula1-valors-volum-especific-fibres-PET-sense-tractament