Categoria: Comunicació

Twitter Bootstrap, la nova manera de fer web

Twitter Bootstrap és un framework o conjunt d’eines de programari lliure per a disseny de llocs i aplicacions web. Conté plantilles de disseny amb tipografia, formularis, botons, quadres, menús de navegació i altres elements de disseny basat en HTML i CSS , així com, extensions de JavaScript opcionals addicionals. És el projecte més popular a GitHub i és usat per…

POST data sense Form en Cross-Domain amb jQuery

Qué és CORS? (Cross-origin resource sharing), és un mecanisme que permet JavaScript en una pàgina web fer XMLHttpRequests a un altre domini, no el domini del JavaScript originari. Aquestes sol · licituds “entre dominis” d’una altra manera serien prohibides pels navegadors web , per la mateixa política de seguretat d’origen. CORS defineix una manera en la qual el navegador i el…

Integració del SDK de la Intercol·legial en WordPress

El SDK de la Intercol·legial es una serie de APIs per integrar les ofertes de treball de la pàgina web www.borsadetreball.cat en els portals de cada col·legi. Els portals amb plataforma CMS WordPress poden tenir dificultats a l’hora d’integrar el SDK, per això creem aquest petit manual d’integració amb les instruccions a seguir. Pas 1. S’ha de carregar l’arxiu html…